Arborists
   
 
 
Tel. 29180071
Кто такой арборист?Кто такой арборист?Кто такой арборист?Кто такой арборист?Кто такой арборист?Кто такой арборист?

Новости

Jaunie dižkoku parametri

Ir izstrādāti jaunie apvienotie dižkoku parametri, kurus regulē normatīvie akti :

  • LR MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
  • Liepājas pilsētas domes 2005. gada 3.marta saistošie noteikumi Nr.5 Par Liepājas pilsētas dabas pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu
  • Rīgas domes 2005. gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.94 "Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi"
  • LR MK 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr.396 "Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 31.07.2004.)
2013-01-16 13:00:10

SIA Arborists darbojas vēstniecību teritorijā

Sia Arborists oktobra mēnesī veica lielus un sarežģītus koku kopšanas darbus Somijas, Ukrainas un ASV vēstniecību teritorijās Rīgā. Tika izzāģēti sausie un bojātie zari, veidoti koku vainagi, zāģēti bojātie koki.

2013-01-16 12:59:38

SIA Arborists apmeklē GaLaBau 2010 izstādi Nirnbergā, Vācijā

SIA Arborists darbinieki laikā no 2010. gada 15. - 18. septembrim apmeklēja GaLaBau izstādi Nirnbergā, Vācijā. GaLaBau ir pasaulē lielākā dārzu un parku arhitektūras, dārzu, parku, sporta, golfa un rotaļu laukumu ierīkošanas, iekārtošanas un apkopšanas tehnikas izstāde, kas notiek reizi divos gados.

Izstāde „GaLaBau” var lepoties ar lielu skaitu apmeklētāju no tādiem darbības virzieniem kā ainavu plānotājiem un ierīkotājiem, pilsētvides, zaļās zonas un atklātās teritorijas uzturētājiem, dizaineriem, arhitektiem, kā arī publiskā un privātā sektora klientiem.

Pagājušajā izstādē, kas notika 2008. gadā, piedalījās 983 dalībnieki, no kuriem 147 bija ārvalstu. Izstādi apmeklēja gandrīz 62 000 interesentu, no kuriem 8% bija ārvalstu. Lielākoties dalībnieki un apmeklētāji ir no Eiropas Savienības (ES) valstīm.

2013-01-16 12:56:47
Līguma Nr. SKV-L- 2017/482 „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas"
Просматривает 6 гостей